SMARTPHONE + ZOMBIE = SMOMBIE

IN HET VERKEER? WEES GEEN SMOMBIE

Stichting TButterfly zet zich in voor meer bewustwording van de veiligheidsrisico’s van smartphone gebruik door kinderen op de fiets.

Door het delen van de verschrikkelijke persoonlijke ervaring van initiatiefnemer Michael Kulkens, vader van Tommy-Boy, worden jaarlijks 15.000 kinderen zich meer bewust van de ernstige risico’s van telefoongebruik in het verkeer. Wij steunen TButterfly met haar gedragbeïnvloedingscampagne. Daarom doneren we 25% van de opbrengst van de campagnematerialen aan deze stichting.

Alleen samen maken we het veiliger!

3 soorten Smombies in het verkeer

Smombie Automobilisten

Smombie Voetgangers

Smombie Fietsers

Smartphonegebruik in het Nederlandse verkeer leidt tot tientallen doden en honderden gewonden per jaar.

Uit een omvangrijk onderzoek is gebleken dat bij 68% van de ongevallen de bestuurder direct voorafgaand aan het ongeval was afgeleid. ViaVanDalen lanceert een gedragsveranderingscampagne.