ROEKELOZE MENSEN GROOTSTE OORZAAK TREINVERTRAGINGEN

Smombie sluit aan op het OV beleid.

De openbaarvervoersmaatschappijen zijn een essentieel onderdeel van de ketenmobiliteit. Vanuit die rol zijn ze, onder andere, verantwoordelijk voor de veiligheid op en rondom de stations, het spoor, tramtracé en halteplaatsen.

De door Via van Dalen BV ontwikkelde Smombie campagne sluit aan op het openbaar vervoersbeleid rondom de veiligheid en toezicht op de onder haar beheer vallende spoor en tramtracés.

Advisering en het vertrouwen mee te denken.

In mei van dit jaar publiceerde ProRail, dat meer dan de helft van de treinvertragingen (53%) wordt veroorzaakt door roekeloos gedrag van automobilisten, fietsers en wandelaars. Mensen halen op het spoor allerlei gevaarlijke capriolen uit, om een kortere weg te nemen (spoorlopers), of foto`s (selfie) te maken.

Deze mensen zijn zichzelf er niet van bewust, dat ze voor zichzelf en de medegebruikers van het openbaar vervoer een veiligheidsrisico vormen en voor aanzienlijke vertraging in de dienstregeling zorgen. Spoorwegbeheerder ProRail publiceerde in haar jaarverslag, dat van de 37.000 incidenten, die jaarlijks op het spoor plaatsvinden voor 33% vertraging op de dienstregeling zorgt.

Roekeloze mensen grootste oorzaak treinvertragingen

Het spoor behoort tot een van de veiligste vormen van vervoer in Nederland. Het snel groeiende gebruik van de smartphone kan ertoe bijdragen, dat de negatieve effecten van deze afleiding voor ongevallen in het openbaarvervoer zullen gaan zorgen. Het gebruik van de smartphone is het snelst groeiende veiligheidsrisico in onze leefomgeving. De smartphone is dé bron van de afleiding.

De Smombie campagne ondersteunt de openbaarvervoersmaatschappijen in haar streven naar zoveel mogelijk veiligheid op en rondom het spoor. De campagne voorziet in diverse ondersteunende maatregelen, om de negatieve effecten van afleiding door de smartphone in en rondom het openbaarvervoer op de agenda te zetten, en een gedragsverandering tot stand te brengen.

Onderdelen gedragsveranderingscampagne.

  • Voorlichting door aluminium borden (verkeersborden), te plaatsen op stations of halteplaatsen;
  • Voorlichting door campagneplaten in de “3VO” campagneframes, te plaatsen op stations of halteplaatsen;
  • Voorlichting door campagne uitingen in Abri`s;
  • Voorlichting door digitale printbestanden, zodat de voorlichting op de trein, tram, metro of bus kan worden aangebracht;
  • Voorlichting door posters voor educatie in openbare ruimtes (stationshallen);
  • Voorlichting door bedrukte T-shirts (verstrekken aan abonnementhouders);
  • Voorlichting door presentaties te gebruiken op informatieschermen, of op de website;
  • Voorlichting door educatie.

Vanuit de internationale ALARP (as low as reasonably possible) gedachte is de Smombie campagne een aanvullende maatregel, om het risico op veiligheidsincidenten verder te verkleinen. De Smombie campagne voor ProRail is uitgebreid met een uiting voor de veiligheid rondom overwegen. Ieder jaar vinden er ruim 40 aanrijdingen plaats op overwegen, waarvan 33% met dodelijke afloop.

De gevolgen van een ongeval met een trein zijn groot. Daarom helpt de Smombie campagne ProRail om aanrijdingen te voorkomen. Overwegen worden veiliger, door mensen te blijven informeren zich zo veilig mogelijk te blijven gedragen.